S/NNAME OF CSOAREA OF INTERVENTION/ OBJECTIVES
ADDRESS / LOCATION / COVERAGEDATE & REG. NO
Legality
CONTACT PERSON
1ANGOZA – Association of
NGO’s in Zanzibar
Umbrella NGO of Zanzibar
4686 Zanzibar
0773 306 684 0242239325
angozaznz@yahoo.co.uk
www.angoza.or.tz
Zanzibar
06th May, 1996 with reg. No. C.7Seif Ameir Seif
Secretary
2UHAI – Organic Farming Association. Enhance technical advisory service and advocacy of agriculture, nutrition and environmental policy and analysis.2386 Zanzibar
0754 340 658
0772 404 470
uhaiznz@hotmail.com
Unguja Urban
184 of 06.6.2002Abdallah Mmanga
3ZALWEDA – Zanzibar Livestock Welfare Development Association Advocacy of livestock development policy, through applied researches and community development and Environmental protection and conservation of biodiversity. 752 Zanzibar
0777 499 653
0777 417 967
zalweda@yahoo.co.uk

welfareznz@yahoo.com Unguja urban
399 of 25.01.2006 Maulid Yussuf Hamdu
4JUVIMJA – Jumuiya ya Wenye Vitalu na Maendeleo ya jamii 0777 437 276
5ZAFFIDE - Zanzibar Farmers and fishermen Development.Advocacy of an Agricultural Policy and their analysis149 Zanzibar 0777 487 990
0777 485936
zaffide1996@hotmail.com
Zanzibar

23.12.1995
Mr. Haji Fundi
6ZABA – Zanzibar Bee Keepers Association Kuandaa na kutekeleza mipango ya uhifadhi wa nyuki na misitu kwa maendeleo ya jamii. 3526 Zanzibar
0777 487 497
zanbeekeepers37@hotmail.com
Unguja South
3526 Zanzibar
0777 487 497
zanbeekeepers37@hotmail.com
Unguja South

240 of 11.08.2003
Mr. Mgeni Rajab
7POFADEO – Poulitry Farmers Development Organization 0777 472 007Mr. Omar Hamad Mjaka
8ZAHOSO – Zanzibar Horticultural Society To encourage, assist and stimulate growth in production of horticultural crops, Vanilla, and Bio – diesel crop by providing intensive educational programs on how to improve farm productivity 265 Zanzibar
0773 190 084
0777 470 686
zanhorticulture@yahoo.com
Unguja
513 of 20.06.2009Ms. Hawa Ahmada
9JUWwWE – Jumuiya ya Wafugaji Wilaya ya Wete 0777 849 439 624 of 2008Abdulla Khamis

10UWAMWIMA – Umoja wa wakulima wa Matunda na Mbogamboga.Ujuzi na uzoefu juu ya kilimo cha kisasa na shughuli za wakulima na mkulima mmoja mmoja.159 Zanzibar
0773 135 453
0754 039 582
West District
354 of 22.11.2005Mr. Omar Abdullah
11GAFA – Gando Farmers Association Kuwaiunganisha wakulima ili waweze kujielewa na kujiendeleza wenyewe.151 Wete
0777 859 457
0777 863 512
Pemba
364 of 30.09.2005Mr. Suleiman Hamad Suleiman
12ZCGA – Zanzibar Coconut Growers
Kuwashajiisha wakulima katika kuendeleza, kukuza na kuimarisha zao la nazi, pia kuwajengea mazingira mazuri ya kuinua kipato. 748 Zanzibar
0777 473 850
0777 861 426
Unguja
539 of 13.08.2008Mr. Hafidh Ameir Hassan
13MKEKIZA – Mtandao wa Kuendeleza Elimu ya Kilimo ZanzibarKujenga uwezo wa wakulima wanajihusisha katika maendeleo/ mageuzi ya kilimo, mkazo ni kwa jamii zinazoishi katika mazingira magumu mf. Kilimo cha maweni. 748 Zanzibar
0777 473 850
0777 861 426
Unguja

1062 Zanzibar
230 chake PBA
0773 133 367 0773 513 798
mkekizango@yahoo.com
mkekiza@farmerfieldschool.net
Zanzibar
Mr. Mrisho Iddi
14JUWA KUFUMA – Jumuiya ya wakulima, wafugaji na Mazingira Pangeni.Kuwaunganisha wakulima, wafugaji na wanamazingira na kupata sauti ya pamoja, upatiakanaji wa Pembejeo na kuimarika kwa soka la bidhaa0777 477 240
0776 446 417
North “B” Unguja
552 of 25.10.2007Mr. Ame Khamis Ame
15MVIWATA – Mtandao wa vikundi vya wakulima Tanzania (kanda ya Zanzibar Kuwa shirika la wakulima lenye nguvu za kuwasilisha mawazo katika mchakato wa kutoa maamuzi ya kiuchumi, kijamii na kisiasa. 149 Zanzibar
0773 110 406
0777 412 939

Zanzibar
401 of 26.01.2006Mr. Makame vuai
16JUKUBZA – Jumuiya ya kupunguza Umaskini Bumbwini Zanzibar
Kukuza na Kuendeleza wakulima na wafugaji juu ya mbinu bora za kilimo cha kisasa. 3698 Zanzibar

0777 986 762
0784 247 598
North “B” Unguja
575 of 21.01.2014Mr. Othman Ashkina Ali
17KOFDO - Jumuiya ya Maendeleo ya Wavuvi wa Kojani

Kuwaunganisha Wavuvi wa kikojani na washirika wake tuweze kuelewana na kujiendeleza wenyewe kiuchumi, Elimu, Afya, mazingira mazuri ya kimaisha.S.L.P 1076
0777 875 964
0773 862 237
Pemba
639 of 04.08.2008Mr. Omar Mohammed Ali
18JUWAWAZA – Jumuiya ya wafugaji wadogowadogo Zanzibar Kuwawezesha Kiuchumi wafugaji wadogowadogo kwa kuweka mazingira bora ya uzalishaji na uendeshaji bora wa masuala ya ufugaji wa kuku.S.L.P 3447
0777 468 936
0772 279 767

Urban Unguja
894 of 21.01.2011Mr. Ali A. Juma
19ZSPCA - Zanzibar Society for the prevention of cruel to animals To promote human education program in order to encourage respect of animals and responsible stewardship, and laws and enforcement structures to provide legal protection to animals. P.O. Box. 1645 Zanzibar
0777 422 811
0755 228 181
0777 456 768
zspca_znz@yahoo.com
zspca.zanzibar@gmail.com
West
mecapwani@hotmail.com
Unguja North

562 of 14.02.2008Mr. Ali A. Juma
20JUWAKIZA – Jumuiya ya uhamasishaji wa matumizi ya kilimo cha Kisasa Zanzibar. Kuwaunganisha wataalamu na wadau wote wa rasilimaili za ardhi na maji ili kufanikisha matumizi mbalimbali ya kilimo cha kisasa na endelevuP.O.Box 415 Zanzibar
0777 425 1333

0777 437 205
juwakiza2007@yahoo.com

West
565 of 15.02.2008
Mr. Amour Uzzi Vuai
21Juwawaje- Jumuiya ya Wakulima na Wafugaji JendleUtunzaji wa Mazingira kwa kutoa Taaluma kwa Wakulima, Wafugaji na Wanajamii juu ya kilimo bora na salama kwa mazingira yetu0776 375 630
0773 211 283
0242 232 277
L.2311 of
24 .12.2014
BI Sultana I. Karama
22JUKUZA - Jumuiya ya kuendeleza wafugaji kukuKuimarisha ufugaji kuku0777 431 366
024 223 0500
20.7.1997Juma H.Mussa
23JUWASOMWA-Jumuiya ya wafanya biashara sokoni mwanakwerekweKuwaunganisha wafanyabiashara wa mwanakwerekwe na kuwasaidia mwamko wa kipato P.O.BOX 4897
0777 856 032
0778 159 510
0779 856 032
26.9.2012 of 2080Khamis Sheha
24CODECOZ – Community Development and Conservation of Environment Zanzibar Disseminate and distribute useful information so as to enlighten the community on the best way on using the natural resource. 2301Zanzibar
0773 437 208
codecoz@yahoo.co.uk
20 of 30.07.1996Mr. Salum Khamis Said
25ZECOSAC – Zanzibar Environmental conservation and Social Affairs Center.To conserve environment from any form of pollution at the same time solving socio-economic problems in the community.2673 Zanzibar
0773 128 410
07772 137 788
zecosac@yahoo.co.uk
Urban
424 of 04.10.2006
Mr. Omar Mcha Hamza
26WECOC – Wete Ennnvironmental Conservationn Club 0784 345 289Mr. Omar Ali Omar
27MECA – Mkokotoni Environnemental Conservation Association.Kutoa elimu kwa jamii juu ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira 0777 472 810
0776 513 612
111 of 19.04.2002Mr. Juma Ngwali
28JECA - Jozani Environmental Conservation AssociationKuhifadhi maliasili za eneo la Jozani na Ghuba ya Chwaka kwa matumizi endelevu.2576 Zanzibar
0777 851 871
jecajozani.community@yahoo.co.uk
Unguja South
95 of 31.05.1999
Uwesu Sh. Ramadhan
29JEMA – Jongowe Environment Management Association.Mazingira mazuri yaliyohifadhiwa na yenye matumizi endelevu ya kisiwa cha Tumbatu1291 Zanzibar
0773 048 618
Unguja
North – Tumbatu
114 of 30.06.2000Othman Hadhir Othman
30NGENARECO – Ngezi Natural Reserve Conservation 488 2007
31JAMABECO – Jambiani Marine and Beach ConservationConservation of Environment3874 Zanzibar
0773 107 711
jamabeco@yahoo.com
Unguja/ South
331 of 23.02.2005Mr. Jecha Vuai Jecha
32VECA - Vitongoji Environmental Conservation AssociationKukuza uchumi na kulinda mazingira 24 chake
0777 416 676 / 0773 305 579
veca1996@yahoo.com Pemba
Ms. Sifuni Ali Haji
33ZASEA – Zanzibar Solar Energy
To promote and advance the science and application of solar energy in Zanzibar 3954 Zanzibar
0777 428 141
zasea2003@yahoo.com Unguja and Pemba
272 of 03.04.2006Mr. Mussa Abdi
34SEDCA (JUMMAKU) – Jumuiya ya Uhifadhi wa Mazingira na maendeleo Kutoa mwongozo kwa jamii juu ya matumizi mazuri ya maliasili. S.L.P 87 South Unguja
0777 487 497
Unguja
557 25.02.2008Mr. Haji H. Ibrahim
35KIDIKE – Jumuiya ya uhifadhi wa mazingira na Popo Pemba Uhifadhi wa Mazingira


83 Chake
0777 472 941
0777 429 280
biniddi64@yahoo.c.uk
Pemba
Mr. Amour Makame
36MICA – Misali Island Conservation Association Environment Conservation 283 wete
0777 427 432
0777 427 450
cnrpemba@zitec.org
Pemba
Mr. Ali Abdulla Mbarouk
37JUMAUMA – Jumuiya ya Uhifadhai wa Mazingira Ukanda wa Magharibi.
Kuhifadhi mazingira kwa kuhamasisha na kujenga uwelewa juu ya umuhimu wa kuhifadhi mazingira ya bahari, hewa na nchi ili kuwa na mazingira yaliyo salama kwa viumbe vyote. P.O. Box 1410
0777 474 145
0777 866 802
Unguja
712 of 27.03.2009Mr. Amour Rashid Salum
38ZEF – Zanzibar Eco Tourism Forum To work for the Development and Expansion Eco Tourism in Zanzibar. P.o. Box 1937 Zanzibar
0777 878 737
zanecotourism@gmail.com
Unguja
733 of 07.09.2009Mr. Haji Amour Haji
39JUMAVUMA – Jumuiya ya Mazingira, Vitalu na Upandaji Miti Asilia Kuendeleza Upandaji wa Miti Asilia, Vitalu na kuwaunganisha wazalishaji miti mbalimbai ili kuwa na sauti ya pamoja katika kujiletea maendeleo yao na kusaida harakati za kuhifadhi mazingira kwa maendeleo ya Zanzibar. 0777 243 516
0772 288 542
0776 383 337

North Unguja
805 of 14.04.2010Mr. Khamis Yussuf Machano
40JUMAVUMA – Jumuiya ya Mazingira, Vitalu na Upandaji Miti Asilia Kuendeleza Upandaji wa Miti Asilia, Vitalu na kuwaunganisha wazalishaji miti mbalimbai ili kuwa na sauti ya pamoja katika kujiletea maendeleo yao na kusaida harakati za kuhifadhi mazingira kwa maendeleo ya Zanzibar. 0777 243 516
0772 288 542
0776 383 337

North Unguja
805 of 14.04.2010Mr. Khamis Yussuf Machano
41FUPECO – Fumba Peninsular Environmental Conservation Organization Kuhifadhi mazingira ya baharini na nchi kavu ili kuleta maendeleo endelevu na ustawi wa wanajamii wa Fumba. P.O.Box. 2556
0776 082 666
B.pp.fupeco7@hotmail.com
West
959 of 19.05.2011Mr. Abdulrazak Shaaban Juma
42JUMAMAPO – Jumuiya ya Mazingira na Mapango Shehia ya Potoa Kutoa elimu ya mazingira kwa wananchi ili kushajiisha utunzaji wa mazingira katika shehia ya Potoa. 0777 846 464

North ‘A’ unguja
894 of 04.01.2011Mr. Ali Ali Khamis
43ZACEDY – Zanzibar Association for Cleaning Environment and Development of Youth Kuweka usafi wa mazingira katika jimbo la Kwahani na maeneo ya nje ya kwahani pamoja na kutoa taaluma juu ya atahri za uchafuzi wa mazingira na kutafuta njia za kuwawezesha vijana ili kuweza kujiajiri wenyewe P.O.BOX 853
0776 465 214
0653 937 999
zacedy_55@hotmail.com
672 of 08.01.2009Mr. Mohammed Juma
44UNAMA – Jumuiya ya Ushauri Nasaha na Mazingira Kutoa ushauri wa kitaalamu kuhusu maisha bora ya jamii, kupambana na UKIMWI, na uhifadhi wa mazingira. P.O.Box 2472 Zanzibar
0776 117 822
North A
895 of 24.03.2006Mr. Mussa H. Mussa
45PECA – Pale Environmental Conservation Association Kulinda na kuhifadhi maliasili kwa ajili ya matumizi endelevu na kuboresha maisha ya jamii. P.O.Box 39 Mahonda
0777 463 282
North B
945 of 13.04.2011Mr. Bakar Foum Khamis
46JUEMA – Jumuiya ya Elimu na Mazingira Mkwajuni. Kuhamasisha jamii juu ya haja ya utunzazji wa mazingira katika maeneo kama vile maji, ardhi, na hewa ili kupunguza uharibifu wa maliasili hizo. 0777 451 080
0773 516 614
0773 823 862
502 of 11.05.2007Mr. Khamis M. Nassor
47MIDECAC – Mi8cheweni Islamic Developmment, Encironmental conservation and AIDS Controll 0773 537 115426 of 2006Ali Shapandu Sharif
48ZAFAPED – Zanzibar associatoin fighting against poverty and enverommenntal degradetionKufannya utetezi, ushirikishwaji na kunganisha watu vikundi mbali mbali kwa lengo la kupunguza umasikini utakao enda sambamba na uharibifu wa mazingira0777 466 911
0777 483 871
0777 454 615
Info.zafaped@yahoo.com
926 of 15.3.2011Mr yussuf K Fatawi
49REZA –Renewable energy Zanzibar AssociationTo promote and advocate the increase use of renewable energy buy developing an effective network of the members and stake holdres , emphasizing the need for quality and best practice thoughout the sector0777 856 044
0773 239 531
0773 688 688
5.5.2016Ramadhan S.Omar
50SEMSAD – Jumuiya ya uhifadhi wa mazingira na ustawi wa jamii.
Kuhhamasishha jamii katika uhifadhi, utunzaji nna tafiti mbali mbaliza mazingira afya na ustawi wa jammii, hhasa vijanna akina mamma watoto wasiojiweza na walemavuP.O.BOX 4752
0713 459 447
7.2.2007Bernard Peter Mtuta
51HIMACHA – Jumuiya ya Uhifadhi wa Mazingira Chaani KubwaKuhifadhi, kutoa taaluma, ushauri, maelekezo na kuhamasisha jamii kuhusiana na mazingira0773 279 685
0777 427 724
0714 023 281
4.4.2011Kombo Vuai
52JUHAMA – Jumuiya ya Ukimwi Haki za Wanyama na MazinngiraKujenga jamii kwaajili ya watu wote, jamii ambayo inaelewa, inajali na kulinda haki za wanyama, mazingira na watu walioathirika0773 299 938
0773 331 497
481 of 19.12.2006Salehe Rajab Haji
53ZACCA - Zanzibar Climate Change AllianceKuondosha umasikini kwa kusaidia mapambano juu ya athari za mabadiliko ya tabianchi kwa kunganisha juhudi za wadau katika kuhifadhi mazingira na mbinu za kujikimu na nishatiP.O.BOX 4232
0776 007 735
0655 007 066
18.2.2014Iddi Shaban Iddi
54JUHIMKO – Jumuiya ya uhifadhi mji mkongweKujennga nna kuongeza muammko juu ya urithi mji mkongwe na masuala ya uhifadhi yanayo husiana nayoP.O.BOX
0242 237 072
info@zanzibarstonetown.org
201 of 19.7.2002Makame Juma Mtwana
55JEMA- Jongowe Enveromental Manegement AssociationUhifadhi wa mazingira---
56UWZ – Umoja wa Watu wenye Ulemavu Zanzibar
Advocacy for Disabled right and other human right.2043 Zanzibar
024 223 3719
uwz@zanzinet.com
Zanzibar
-Mr. Donald Navetta
57TAKUDEUMWATA- taasisi ya kukuza democrasia, uchumi na maendeleo kwa watu wenye ulemavu TanzaniaKuondoa umasikini na kukuza uchumi miongoni mwa watu wenye ulemavuP.O.BOX 2177
0784 625 692
537 OF30/1/2008Ahmed Ally Omar
58ZAPDD – Zanzibar Association for People with Developmental Disabilities Lobbying and Advocacy for improvement of parents and young people to create enabling environment of inclusive society.
4539 Zanzibar
024 223 7527
0777 429 428
zapdd@zanlink.com
Zanzibar
Mr. Hassan Haji Ibrahim
59ZANAB – Zanzibar National Association for the Blind Advocate for right of blind 3441 Zanzibar
0777 456 210
wasioona@yahoo.com
Zanzibar
Adil Mohammed
60CHAVIZA – Chama cha Viziwi Zanzibar Advocacy for the right of the deaf 725 Zanzibar
0715 792 007
0717 702 768 sms
266 of 07.11.2003Mr. Juma Abdulrahman Yussuf
61JUWAUZA – Jumuiya ya Wanawake Wenye Ulemavu Zanzibar. Kuwaunganisha Wanawake wenye ulemavu kuwa na sauti ya pamoja mjini na vijijini katika kupigania haki za fursa sawa kwa watu wenye ulemavu.P.O. Box 1731
0777 858 384

Fax: 0242 235 135
juwauza2012@gmail.com
Zanzibar

Education
671 of 11.12.2008Ms. Mwandawa Kh. Mohammed
62FAWE – Forum for African Women EducationalistsSupporting Girls and Women to Acquire Education for Development 3330 Zanzibar
0622 203672
0773 203 672
fawezan@zanlink.com
Zanzibar
3330 Zanzibar
0777 847 151
0773 203 672
fawezan@zanlink.com
Zanzibar
Ms. Arafa Yahya Saleh
63EdLITE CLUB – The Educational and literacy Improvement club Advocate for quality Education initiatives in underserved communities in Zanzibar3543 Zanzibar
0777 462 056/ 0773 382 818
morrisemily@yahoo.com
Zanzibar
165 of 02.01.2002Mohammed A. Pandu
64PIRO – Pemba Island Relief Organization Advocate for quality education and health services0773 58440
rafafehha@yahoo.com
Pemba
Mr. Alawy
65ZASAC – Zanzibar students Academic CentreSupport and increase number of facilities and low income and marginalized young students, in order to increase academic performance and social rules of minimizing drug abuse so as to give time to concentrate to the studies.2165 Zanzibar

0777 437 498
0777 425 896
Unguja/ urban
441 of 06.03.2007Mr. Daud Moh’d Ali
66ZESCO – Zanzibar Educational Services Community Kubuni Mikakati ya kuwapatia udhamini wanafunzi hasa wa kike, walemavu, mayatima ambao wamekwama kupata udhamini4097 Zanzibar
0773 673 632/ 0714 023 359
zesco@yahoo.com Unguja
567 of 23.01.2008Mr. Zubeir Ismail
67JEMWA - Jumuiya ya Elimu Mwambe Kuhamasisha jamii kushiriki katika Kuimarisha elimu na shughuli mbalimbali za kiuchumi.855 Zanzibar
32 Kengeja
0777 431 408 / 0777 844 586
0777 423 662
jemwa@2007@yahoo.com
Mr. Anas Khamis Makame
68SAO-social awaness organisationnKusaidia kutoa elimu juu ya mambo mbali mbali yanayoikumba jamii kwa jumlaPOBOX 814
0719 877 339
0653 947 010
445 of 31/7/2006Mohammed yazid
69TSEFO – Training for Self Employment Foundation Mafunzo ya Amali kwa vijana Wamalizao Elimu ya Sekondari wakiwa wadogo 3195 Zanzibar
0777 570 179 / 0777 196 248
alnofly@yahoo.com
Unguja
603 of 28.03.2008Mr. Hafidh Ali Mdachi
70ZPMO – Zanzibar Pre Schools Madrassa Organisation Kuwaandaa watoto wadogo waweze kuyakabili vyema masomo yao ya baadae na kufunzwa dini ya kiislamu ili wawe raia wema. P.O. BOX 4186
0777 456 244
0777 483 993
Unguja
156 of 23.08.2001Mr. Abú Haji Khamis
71ZAGLIF – Zanzibar Graduates Life Fund To help society on social academic and economic prosperity and building capacity of local entrepreneurs in Zanzibar 2623 Z’bar
zaglif@yahoo.com
0777 492 604
0777 432 874
Zanzibar
717 03.04.2009Mr. Said M. Khamis
72JUMEDI – Jumuiya ya Maendeleo ya Elimu Jimbo la Dimani Kukuza viwango vya Ellimu kwa vijana wa Jimbo la Dimani na kuwaendeleza vijana walioshindwa mitihani yao ya Taifa katika vituo vya amali ili wapate ujuzi wa kujiajiri wenyewe baadae. P.O. BOX 2665
0773 113 600
0777 436 977
jummedu@yahoo.com
West Unguja
572 of 11.03.2008Mr. Shaaban M. Suleiman
73TUSODA – Tunaweza Development Association Kuchangia upatikanaji wa habari za kielimu na kuendeleza miundo mbinu mbaimali ya kielimu na kiuchumi.1607 Zanzibar
0773 272 561
0773 108 746
Unguja
753 of 17.09.2009Mr. Khamis H. Khamis
74JUWASEZA – Jumuiya ya Walimu Wakuu wa Skuli za Sekondari - Zanzibar Kuendeleza Elimu Zanzibar kwa kutumia vipaji, mbinu za Uongozi, pamoja na uzoefu walionao Walimu wakuu, katika kubuni mbinu bora za kuendeleza Elimu Zanzibar. P.O. Box 2550
0777 846 282
Zanzibar
750 of 14.09.2009Mr. Fadhil H. Mshamba
75ZEDDY-Zanzibar Educational Development for youthProviding education onn variouuus issues in every day life to Zanzibar yyouth inorder to improve their skills and knowledge to employy them selves or complete uunnemployymment among thhe youthP.O.BOX 4196

0773 665 907
0777 607 514
827 of 2010Abdul kadir S.Ali
76ZAWCO – Zanzibar Women Cooperation Kuwasaidia wanawake kuimarika kiuchumi, ki afya na kijamii, pia kuwahamasisha kuanzisha miradi ya maendeleo.129 Chake
4686 Zanzibar 223 2373
zawco2002@yahoo.com
r_abeida@hotmail.com
Zanzibar
C.12 of 30.04.1992Ms. Mwanjaha Maulid Khamis
77COWPZ – Catalyst Organization for Women Prograsive in Zanzibar Human right – Fighting for Women Right and empowerment women to be self-employed4546 Zanzibar
0242 230 888
0777 457 413
catalyst_91@hotmail.com Unguja urban
Ms. Mgeni Juma Reli
78SMOOCH – SOCIETY of mother, orpheaned and othe childrenKuwawezesha wanawake watoto na mayatimaPOBOX 2391
0777 420 507
0773 535 475
Smoochsmooch96@yahoo.com
710 of 9/4/2009Ali Abdulrahaman Ali
79JUMAWAMWA- jumuiya ya maenndeleo wanawake na watoto mwanakwerekwe zannzibarKuona kwamba wanawake wanakusanywa na kuhamasishwa katika kuonndoa unyyojnge na umasikini uliokithiri pamoja na watoito wenye mazingira magumu katika jamii ya zanzibarPOBOX 1259
0777 222 360
0776 399 671
0772 676 017
L 2549 of 14/9/2016Alawi Maabadi Othman
80ZWEP – zanzibar women enebling platformTo promote women and children rights and welfare in accodacne with international convention on childrens right POBOX 1236
0777 471 187
621 of 29/4/2008Moza Zahran Moh’d
81ZAWDO – Zanzibar Women Development Organization Awareness creation on reproductive health HIV/AIDS, Vocational training for drop out pupils in community.109 Zanzibar

0777 465 199
Unguja urban
Ms. Zena Busara Khamis
82BUKIDO – Bububu Kigamboni Development Organization Poverty reduction by empowering women to be self employed, 1927 Zanzibar
0777 463 642
0777 876 690
changamotolpf@hotmail.com
Unguja West District
438 of 02.08.2006Ms. Salma Salim Omar
83MWG – Mbweni Women Group To mobilize women and girls who live Mbweni and the surrounding areas to participate in reproductive health education, including HIV/ AIDS control. 1531 Zanzibar
0777 465 199
0773 189 199
wedtf@zitec.org

Unguja West
420 of 02.10.2006Zena Busara Khamis
84JUMAWA – Jumuiya ya Maendeleo ya wanawake wa Wawi 0777 366 827Ms. Fatma Nuh
85ZENANMED – Zanzibar Entreprneur Network and Action Natural Medicine Kuwaendeleza wajasiriamali kwa kuwajengea uwezo na juzi waweze kufanya shughuli zao za kiuchumi kwa uhakika na kujiamini. 0714 986 536
0779 164 491
zenanmed@yahoo.com
1013 of 10.11.2011Ms. Lucy Josephat Urio
86ZGC – Zanzibar Gender Coalition Kuleta mabadiliko ya kijamii, kisiasa na kiuchumi kwa kuzingatia jinsia. S.L.P. 923
0777 878 764
0777 457 413
znzcoalition@live.com
822 of 03.06.2010Ms. Mwanaidi Mohammed Ali
87JUMWATU – Jumuiya ya Maendeleo ya wanawake wa Tundauwa0773 172 318726 of 2010Ms. Fatma Othman khamis
88ZACA - Zanzibar Association for Children AdvancementLobbying and Advocacy for vulnerable children and youth in Zanzibar.2501 Zanzibar
0777 434 845
zacatz@yahoo.com
Ms. Kidawa Ramadhan
89ZASO – Zanzibar Aids Association and Support for orphans Kuchangia maendeleo na ukuaji wa uchumi Zanzibar

264 Zanzibar
024 223 478 / 0777 426 565
mayatima@hotmail.com Unguja – West
Ms. Rukia Moh’d
90ZASCO – Zanzibar Adults, Street Children and OrphanKutoa elimu kwa wananchi wa visiwa vya Unguja na Pemba juu ya ulazima wa kuwasaidia wazee wasiojiweza, watoto wa mitaani na mayatima. P.O.Box 1606
024 223 3024 /0773 260 130
0773 474 748
zasco09@yahoo.com
eleinfosy@yahoo.com
Urban Unguja
713 of 30.03.2009Mr. Mohammed Said Mohammed
91ZODA – Zanzibar Orphans Development Association. Kuwajengea uwezo mayatima pamoja na watoto wanaoishi katika mazingira magumu kupata taaluma na nyenzo za kukabiliana na vikwazo katika maendeleo yao. P.O. Box 4782
0777 876 166
0777 244 315
zodaznz@yahoo.com Urban Unguja
872 of 15.02.2011Mr. Iddi Sheha Makame
92ODIYAZ – Orphans Disable People and Youth Development. To Assist social Development to the people at large within the community. P.O.Box 1181
0777 457 905
0773 187 306
odiyaz11@yaho.com
Urban Unguja
913 of 07.02.2011Mr. Yunus Haji Ali
93JUWAHA – Jumuiya ya kusadia watoto wenye Hali ngumu. Kuwasaidia watoto wenye mazingira magumu na hatarishi kwa maisha yao katika kijiji cha Uroa pamoja na maeneo mengine ya wilaya ya kazi Zanzibar. 0777 483 026
0773 534 972
Central Unguja
830 of 25.06.2010Mr. Abdulwahab Haji Khamis
94ZADOC – Zanzibar Association of Downsyndrome Children (Jumuiya ya Watoto Mfanano) Kushajiisha jamii ya Wazanzibari juu ya kuwasaidia watoto mfanano na kuwatunza kwa lengo la kuboresha maisha ya watoto hao. P.O.Box 377 Zanzibar
0773 334 353
0772 302 525/ 0777 444 450
www.zadoczanzibar.org
info@zadoczanzibar.org Urban
1053 of 28.12.2011Mr. Hamiar Ameir Khamis
95ZCF - Zanzibar Children Fund
96ZPA – Zanzibar Psychosis Association Kuwasaidia watu wenye ulemavu wa akili (Psychosis) Zanzibar kwa kuandaa mazingira mazuri juu ya haki na ushirikishwaji wao katika shughuli zote za maendeleo ya kijami. S.L.P 872 Zanzibar
0777 780 730
0716 952 031
zpsa@rocktmail.com
2093 of 07.12.2012Mr. Mlingi M. Bwire
97MWASWD – Mwanyanaya Women Asociationn for Social Welfare DevelepmentTo ensure health, equality among the people of Mwanyanya in provision of psychosocial support, educational materials to OVC and MVC and provision of materials, health and counseling to marginalized groups. S.L.P 551 Zanzibar

0777 429 042.
0777 435 204
0777 458 570
1028 of 18/11/2011Ms. Judama S. Khamis
98HHO – Honest to Honest Children welfareP.O.BOX2373
0778 843 985
0658 881 682
Mr. Ibrahhim Mundhir Abdalla
99ZYPC – Zanzibar Youth promotion Centre To promote youths capacity and empower them in different areas like education, tourism, culture and health especially on fighting against HIV/AIDSP.O.BOX1353
0713 594 931
zanypc@hotmail.com Unguja/ urban
191 21.06.2005Ms. Samia S. Khalfan
100SERVE- Solidarity of Educationalist for Rural Volunteer Envoy
Empower Rural youth with deference vocational skills aiming to eliminate from an absolutely poverty and simultaneously their educational level.4797 Zanzibar
0773 187 278
0777 858 062
serve2006@yahoo.co.uk Unguja/ Central District
388 of 25.01.2006Mr. Ali Hassan Zyuma
101UCG - Uprising Cultural GroupKuelimisha jamii umuhimu wa kuwatunza mayatima, haki za mama na mtoto na kupiga vita umaskini.

912 Zanzibar
0773 165 441
0713 218 271
masterabuu22@hotmail.com
Unguja/ urban
BSZ 003 25.01. 2006Mr. Abdallah I. Mgaza
102YOCEPA – Youth Center for Poverty Alleviation Poverty Alleviation – Monitoring of Implementation of MKUZA & MKUKUTA.3407 Zanzibar
0777 415 878
yocepa@yahoo.com
Unguja North
295 of 07.10.2004Mr. Iddi Juma Khamis

103OPA-ogarnisation for pervety alleviationBring together unemployed Zanzibar youth with a view of realizing their problems,talent,and potentials and find the appropriate solution in district in promoting economic development though variouis economic activities including producing salt, vegetable, fishing and livestock farmingP.O.BOX 2633 ZANZIBAR
0773 209 918
0714 353 577
Opajukuu08@yahoo.co.uk
657 24/9/2008Ramadhan Rashid
104ZAO- Zanzibar antipoverty organisationKupunguza umasikini kwa vijana na watoto wa zanzibarP.O.BOX 2227
0773 186 907
744 of n14/8/2009Ali Haji Ali
105ZYF – Zanzibar Youth Forum Kuwaunganisha vijana wa Zanzibar ili waone kwamba wao ni wamoja na watumie vipaji vyao katika kuchangia maendeleo ya Zanzibar na Tanzania kwa ujumla.
3900 Zanzibar
0773 251 956
0778 099 009

zyforum@yahoo.co.uk
Unguja
168 of 24.10.2001Mr. Dadi Kombo Maalim
106YOSEFO - Youth Self – employment Foundation To promote youth into self-employment through skill upgrading, extension of credit and provision of extension and follow up services.406 Zanzibar

0777 495665
youthznz@yahoo.com Unguja/ urban
16 10.07.1996
Mr. Haji Khatib Haji
107ZAYOPAC – Z’bar youth Org. for Promotion, Education and Awareness Against Calamities.Empowering Youth to have one voice on fighting against HIV/ AIDS, Drugs

2412 Zanzibar
0773 236 608
0773 236 609
zayopac@hotmaiol.com
Unguja// urban
365 of 22.07.2005Mr. Abeid S. Saad
108DESI – Dole Elementary Sports InstitutePromoting sports especially for youth less than 20 yrs and awareness creation on HIV/AIDS and reproductive health. 2798 Zanzibar
0773 331 825
0773 172 620
Unguja/ West district
398 of 01.02.2006Mr. Hussein Ali Ahmada
109ZIDO – Ziwani Development Organization - Pemba Advocate for Women and youth right and empowering them to be self employed,also advocate for quality education initiatives in under served Ziwani community.
0773 294 286
ahmadasalim73@yahoo.com
Pemba
Mr. Ahmada Salim
110ZCGF – Zanzibar Current Generation Forum
To act as a special center that work for all issues which deals with HIV/ AIDS, Drug abuse, Malaria and Poverty reduction in general.

2455 Zanzibar
0716 681 733
0773 309 095 / 0773 060 618
zsgforum@yahoo.com
Unguja West
405 of 08.02.2006Mr. Abushir Khatib
111JUVIKUZA – Jumuiya ya vijana ya kupunguza umaskini Zanzibar.Kutoa elimu juu ya ujasiriamali, sera zinazogusa vijana, mazingira, madawa ya kulevya na njia mbalimbali katika kupunguza umaskini.
4529 Zanzibar
0776 040 943
0773 807 521/ 0773 233 095
poverty_reduction@hotmail.com
Unguja North ‘A’
577 of 29.04.2008Mr. Haji Hamdu Foum

112MYDO – Mikunguni Youth Development Organization
To encourage Youth participation in solving economic, social, cultural, educational and humanitarian problems.
2175 Zanzibar
0777 421 963
0713 311 711
mydoznisland@hotmail.com
Unguja Urban
270 of 11.11.2003Ms. Somoe Said Mussa
113JUMAKU- jumuiya kupambana na udhalilishaji wa kijinsia na madawa ya kuulevya mtonikutooa taalumma kwa jamii juu ya athari za majanga mmbali mbali yanayyoikabili jamii kama vile utumiaji wa madawa ya kulevya0773 724 294L 2535 30/8/2016kombo mzee khamis
114ZAYACODA – The Youth and Community Development Association Zanzibar Kuhamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za kiuchumi na maendeleo ili kuboresha hali ya maisha kwa wanajamii S. L. P 2398
0777 268 844
0773 337 868
North Unguja
766 of 12.11.2009Mr. Makame Suleiman Ali
115KIYEDO – Jumuiya ya Uwezeshaji ya Vijana na Maendeleo. Kupunguza Umaskini uliokithiri ndani jimbo na kupambana na changamoto kutokana na Mabadiliko ya maumbile ya dunia. S.L.P 848
0774 073 231
0773 236 426
0772 617 779
kiyedocommunity@yahoo.com
ramadhanhemed50@yahoo.com
Central
985 of 26.07.2011
Mr. Salum Ali Kanduru
116GAMYDA – Gamba and Moga Youth Development Association Kutoa taaluma kwa vijana juu ya utunzaji wa mazingira na ushuri nasaha dhidi ya mapamabano ya UKIMWI na maradhi yahusianayoP.O.Box. 1487
0773 951 110
0772 288 728
0773 667 334
Kaskazini
852 of 24.08.2010Mr. Machano Silima Ali
117ZAYODEA – Zanzibar Youth Development Association Kushawishi na kuhamasisha vijana kushiriki katika maendeleo ya kiuchumi na kijamii kwa kujiajiri kupitia kilimo, ufugaji, biashara, ujasiriamali, uhifadhi wa mazingira mapambano dhidi UKIMWI. P.O. Box 2712
0776 497 514
0777 417 076
0776 749 504
zayodea@yahoo.com
Urban
1029 of 17.02.2011Mr. SEIF AMIR SEIF
118ZAYOHI – Zanzibar Youth Hopes Initiatives To ccoperate closely with the Government in helping and taking care not only of youth in urban areas but also those who are living in rural areas. P.O.Box 576 Zanzibar
0655 919 292
0655 979 999
zayohi@yahoo.com
zayohi@gmail.com
Urban
1081 of 04.04.2012Mr. Daud Ismail Juma
119ZYVC – Zanzibar Youth Vision Centre To bring together the youth of Zanzibar with a view of joining forces with other agencies in the war against most critical youth problems in Zanzibar P.O.Box 1737
0242 234 689
0777 422 409
zanyvc@yahoo.com
395 of 13.01.2006Mr. Shaaban H, Haji
120JUVIKUKA - Jumuiya ya Vijana ya Kupambana na Udhalilishaji Kaskazini UngujaKutoa Elimu kwa Jamii juu ya masuala ya Udhalilishaji na Unyanyasaji wa Kijinsia na kutokomeza udhalilishaji wa aina zote.0777 767 205
0776 738 240
Pobox 1291 Zanzibar
juvikuka@gmail.com
L. 2446 OF 09.11.2015Ali Makame Zubeir
121ZAFAYCO –Zanzibar Fighting Against Youth Challenges Organization.To brin together the Youth of Zanzibar with a view of realizing and mmobilizing their Talents and Potential with spirit of promoting socio economic development and protecting of the Enviroment0777 879 440
0779 654 493
0773 165 549

Pobox 1913 Zanzibar
1047 of 23.12.2012Mr. Mohammed Said Ali
122ZIFYA – Zanzibar Initiative for Youth with HIV AIDSTo advocate and lob on the enveroment of youths living with HHIV/AIDS in different actives by conducting various traning related to education prevention counceling and testing 0714 203 084
0755 768 260
0242 234 153
510 of 2007Sluh Moh’d
123JUVIEKA – Jumuiya ya Vijana Kaskazini “A”Kuhamasisha Wananchi kushiriki katika Shuughhuli za Kiuchumi na Maendeleo ili Kuboresha hali ya Maisha kwa Wanajamii0776 816 618
0774 133 993
0774 309 478
964 of 23.10.2011Mr. Haji Abeid Haji
124PIYDO – Pemba Investment Youth Development Organiztion 0777 479 566Mr. Ali jabir Khamis
125CHLPF – Jumuiya ya C
hangamoto
Fighting against Poverty through Providing soft loan. Monitoring of Poverty Initiative.2782 Zanzibar
024 223 0616
0773 067 225 / 0773 572 480
changamoto@hotmail.com
Unguja/ urban
Mr. Abdulrahman
126WEDTF – Women Entrepreneurship Development Trust Fund
Fighting against Poverty – Employment Creation through providing Credit to Women.WEDTF 2299, Zanzibar
0777 475 583
FAX 024 223 1096
wedtf@ayahoo.com
Zanzibar
01 of 07.11.1995Ms. Alama H. Jumbe
127AZASPO – Association of Zanzibar Salt Processing Organization To establish consultancy services, support and training programs in order to sustain and develop the activities of small scale salt producers. 272 chake
0242 452 129
0777 477 303 azaspo@yahoo.com Pemba
Mr. Juma Bakakr Alawi
128JOCDO – Jumuiya ya Mikopo na Maendeleo Jozani Kuboresha hali za Maisha ya jamii kwa kuongeza kipato, afya bora sambamba na kuimrisha mazingira yao.P.O.BOX 2759
0777 498 982
260 of 07.10.2003
129AZASPO - Association of Zanzibar Salt Processing Organizations0777 081 921Mr. Omar Suleiman Omar
130ZAIADA – Zanzibar Association of Information Against Drug Abuse and Alcohol.
To advocate, to reduce the demand of psychoactive substance abuse and lessening the socio – economic impact associated with the abuse of the substance on individual, family and community at large2202 Zanzibar
0754 482 159
mbarouksaidali@hotmail.com
Unguja/ West
46 of 10.09.1997Mr. Mbarouk Said Ali
131RC-Z recovery community ZanzibarOffer a safe supportive space for children, youth and adults to go through the recovery process0782 000 4262187 of 23/8/2013Abrahman Moh’d Abdalla
132ZAPHA + - Zanzibar Association of People with HIV/ AIDS Advocate on the right of people Living with HIV and AIDSP.O.BOX 3377 Zanzibar
0777 471 187
zapha_2003@yahoo.com
Unguja
& Pemba
Ms. Salma Nasseb
133ZHOA – Zanzibar health officers associationTo brinnng unity and cooperation among health officers in the countryP.O.BOX 1665
0777 199 090
zhoazz@gmail.com
234 of 20/6/2003Ahmed Suleiman Said
134JUSEUMA- Jumuiya ya Sanaa na Elimu ya mazingira Kisiwapanza.
Uhifadhi wa Mazingira eneo la kisiwa panza
27 mkoani
0777482 236/0776 083 879
kisiwapanza@hotmail.com
Pemba
Mr. Makame
135ZANA - Zanzibar Nurses Association
To promote strengthening and advocacy for nursing profession which will result in high standard of nursing services and professionalism.
2325 Zanzibar
0777 419 356 /0773 187 325
zanaju2001@yahoo.com.
Unguja/ West
C 16 of 28.02.1992
Mr. Suleiman A. Ali


136DAZ – Diabetes Association in Zanzibar.
To work towards prevention of new non-communicable disease and improve their lives.
1902 Zanzibar
0777 845 998 /0777 878 082
071 542 404
diabeteszanzibar@yahoo.com
Unguja/ urban
446 of 16.11.2006
Mr. Haji Omar Fakih
137DAZ – Diabetes Association in Zanzibar.
To work towards prevention of new non-communicable disease and improve their lives.
1902 Zanzibar
0777 845 998 /0777 878 082
071 542 404
diabeteszanzibar@yahoo.com
Unguja/ urban
446 of 16.11.2006
Mr. Haji Omar Fakih
138PEMCO- Pemba Malaria control program
Implement Malaria Control Program.351 Wete Pemba
024 245 4323/ 0773 109 142
pemco_malaria@hotmail.com
Pemba
Mr. Mussa Kombo
139ZAMELSO – Zanzibar Association for Medical Laboratory Scientific Officers

To promote the medical laboratory science and maintain the dignity and interest of the medical laboratory science profession.
503 Zanzibar
0777 479 677
0415 432 911
zamelso@yahoo.co.uk
Unguja/ west
256 of 22.09.2003
Mr. Mwinyi Msellem
140SWAZA – Saidia wagonjwa wa Akili Zanzibar Kuelimisha , kutambulisha na kendeleza huduma za afya ya akili na ubongo, pia kupiga vita matumizi ya madawa ya kulevyavisiwani na Tanznaia kwa ujumla

P.O Box 3832 Zanzibar

51 of 08.01.1998Mr. Bakar Mohammed
141PEHECO – Pemba Herbalist Community

0773 119 970Suleiman Makame Issa
142TUKIKIZA – Tupambane na Kifua Kikuu Zanzibar
Kuelimisha na kutanabisha jamii juu ya ongezeko la kasi la maradhi kufua kikuu
0777 428511
tukikiza@hotmail.com
tb@zanlink.com
Unguja
220 of 19.03.2003
Mr. Issa Abeid
143UMATI – Chama cha Uzazi na Malezi bora Tanzania
To advance the basic human right of all women, men and youth people to make free and iformed choices regarding their own sexual and reproductive health (SHR)
25490 Dar
0777 463 378
0222 151 795
umatizanzibar@yahoo.com
Unguja/ west District

S. No. 3129 of 30.11.1973
Ms. Mwanajuma
144JUWADAHIZ – Jumuiya ya Wachangiaji wa damu kwa hiari wa Zanzibar.
Kuratibu shughuli za kupatikana kwa damu salama kwa kuwahamasisha wananchi Zanzibar kuweza kuwa wachangaji wa damu wa hiari ili kuwapatia wanachi damu salama na kwa wakati.

3017 Zanzibar
0777 433 883
juwadahiz@yahoo.com
Unguja/ urban
605 of 31.03.2008
Mr. Bakar Hamad Magarawa
145JUKAMKUM – Jumuiya ya Kuelimishha Athhari za Madawa ya Kulevya, Ukimwi, na Mimba za Umri mdogo0777 470 163579 of 2007Fatma Marzouk
146JUYATA – Jumuiya ya Tawwabiina Kustawisha Jamii kwa kuwaelimisha ma kuwashajiisha juu ya athari za matumizi ya dawa za kulevya na kuwaingiza katika maadili mema kwa kutumia misingi ya Kiislamu.

P.O.Box 2183
0777 431828
0777 451 153
0777 944 170
juyata.juyata@gmail.com
West Unguja
961 of 10.05.2011Mr. Khatib Haji Ali
147WAMATA - Walio katika Mapambano na Aids TanzaniaKustawisha Jamii kwa kuwaelimisha ma kuwashajiisha juu ya athari za matumizi ya dawa za kulevya na kuwaingiza katika maadili mema kwa kutumia misingi ya Kiislamu.

P.O.Box 2183
0777 431828
0777 451 153
0777 944 170
juyata.juyata@gmail.com
West Unguja
961 of 10.05.2011Mr. Khatib Haji Ali
148WHITE STAR SOCIETY- Tumbatu Island
Advocate for poverty alleviation, Monitoring and Implementation of MKUZA (Social Sector) through employment creation, community development activities.
1122 Zanzibar
0777 465254
wstar83@hotmail.com
Unguja/ north (Tumbatu)
203 of 08.10.2002
Mr. khamis h kheir
149SUDESO- jumuiya ya sunrise development societyKuelimisha jamii jinsi ya kuibua miradi mbali mbali katika kupunguza umasikiniPOBOX 3915 ZANZIBAR
0777877460
suudeso@live.com
776 of 01/12/2009Makame Juma khammis
150KUKHAWA – Kupunguza Umaskini na Kuboresha Hali za Wananchi

Poverty reduction Monitoring Implementation of MKUZA

287 Chake
0777 430 558/0777 451 432
kukhawa@yahoo.com
Pemba

Ms. Mgeni
151NECOC – network for community cultureTo create and rise awarenes of the network for comunity culture heritage ( tagible intagible )POBOX 1448
0773 164 317
0777 583 956
L2610 OF 15/2/2006Mustafa Omar Abdalla
152MWASAAD- Mwanaharakati siti bint saadKutunza, kulinda na kuhifadhi mila desturi,utamaduni na urithi wa sanaa zetu zotePOBOX 843
0774362742
sitibintsaad@gmail.com
2235 of 30/12/2013Moh’d Suleiman Omar
153RFS – The Royal Foundation Society To initiate funding and managing wide range of charitable projects and initiatives towards economic and social development of Zanzibar. P.O.Box. 2111
0773 231 716
0714 662 098
ngo_rfs@yahoo.com
1001 of 01.06.2012Mr. Hassan Kh. Burhan
154JUMAZA – Jumuiya ya Maimamu Zanzibar 0777 487 362199 of 2003Mr. Mohammed
155ZLSC – Zanzibar Legal Services Centre Enhance Human right and good governance in Zanzibar 3360 Zanzibar
024 223 3784
Fax: 223 4495
0777 866958
zlsc@hudumazasheria.or.tz
Unguja/ Pemba
Ms. Harous Miraji Mpatani
156ZAWOPA – Jumuiya ya wasaidizi wanasheria wanawake zannzibarUtoaji na usimamiaji wa Taaluma ya Kisheria katika Jamii hususan katika masuala ya Unyanyasaji kwa Wannawake nna Watoo.0776 513 612L. 2354 of 02.02.2015Maryam Juma Simai
157ZAFELA- Zanzibar Female Lawyers Association Service for welfare and advocate for legal reforms, legal service and human understanding.2754 Zanzibar
0777 471 685
0772 333 317
zafelamembers@yahoo.com
Unguja
urban
274 of 14.03.2005Ms. Jamila Mahmoud Juma
158JUWAZA – Jumuiya ya Wastaafu Zanzibar Kuangalia na kusimamia kisheria maslahi ya wastaafu Wanachama na kuhamasisha na kuwezehsa kujiendeleza kuichumi kielimu
865 Zanzibar
0784 342 964
024 223 2037
0777 426 518
juwaza@hotmail.com
masrursaad@gmail.com
Unguja/ Pemba
128 of 16.01.2001Dr. Yussuf Nuh Pandu
159UMAWA – Umoja wa maaskari wastaafu Zanzibar Kujitafutia ajira ili kkujipunguzia ukali wa maisha baada ya kustaafu kazi.3187 Zanzibar
0784 519 656
223 1851
Unguja/ urban
2023/93 OF 26 10.1993Mr. Kombo Denge
160JUWASEJMUTAZA – Jumuiya ya Wastaafu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania – Zanzibar Kuwaunganisha wafanyakazi wastaafu waliokuwa wakifanya kazi Serikali ya Muungano waliopo Zanzibar, ili kuwa a sauti ya pamoja katika kutatua matatizo yao. P.O.Box 2332
024 223 4265
0777 507 294
0242 234 266
Unguja Urban
740 of 26.06.2009Mr. Rashid A. Juma
161JUWAZA 2- Juumuuiya ya wazee ZanzibarKunyanyua hali za wazee kiuchumi na kijamiiP.O.BOX 769
0774 393 389
0777 892 363
0773 211 294
2151 of 4/6/2013Amani Suleiman Kombo
162JUWASEJMUTAZA – Jumuiya ya Wastaafu wa Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania – Zanzibar Kuwaunganisha wafanyakazi wastaafu waliokuwa wakifanya kazi Serikali ya Muungani waliopo Zanzibar, ili kuwa a sauti ya pamoja katika kutatua matatizo yao. P.O.Box 2332
024 223 4265
0777 507 294 Unguja Urban
740 of 26.06.2009Mr. Rashid A. Juma
163MUWAWATA – Muungano wa wanajeshi Wastaafu Tanzania Kuunganisha vikundi vyote ili kuwa ba Muungano uliothabit na wanajeshi wastaafu Tanznaia ambao ndio utakuwa kiungo kati ya wanajeshi Wastaafu, JWTZ, Wizara ya Ulinzi na JKT na Serikali kwa ujumla. Pia kulea maendeleo yao kwa kutumia taaluma zao walizonazo baada ya kustaafu. S.L.P 4817 Zanzibar
0777 433 982
0777 476 889
muwawata.tz.17184@yahoo.com
Urban
934 of 06.04.2011Mr. Mtumwa M. Mtumw a
164JUWALAZA – Jumuiya ya Wakalimani wa Lugha ya Alama ZanzibarKutetea haki ya mawasiliano katika jamii na kuwaunganisha pamoja wakalimani wa Lugha ya alama Zanzíbar.S.L.P 1846 /4595 Z’bar
0774 871 812 Unguja
756 OF 18.11.2009Mr. Kheir M. Simai
165ZAAA – Zanzibar Association of Accountant and Auditors To advance the collective and individual interest of Accountants and Auditors within Zanzibar
P.O. Box 1941
0777 410 069 0777 416 999
imara@zanzinet.com
www.zaaazanzibzr.com
556 of 24.12.2007
Mr. Seif S. Issa
166TPIF – Tanzania peace initiative foundationTo educate and rise awareness to communityand general public on the impoRtance of peace and developmentPOBOX 300
0772 215 370
0659 855 036
0777 420 784
2206 of 52/10/2013Imam M.Vuai
167ZALDRE – Zanzibar association for land disputies resolutionTo promote understanding of land dispute for the benefit of the public general and in puticuler to advance the awereness of the public in all related mattersPOBOX 4833
0777 605 013
0777 836 591
zaldre@gmail.com
1058 of 4/10/2012Khamis Juma Khamis
168ZAREDI – Zanzibar rescue and diving communityKurahisisha shughuli za uokozi wa kunganisha wazamiaji na wataalamu wa aina mbali mbali ili kuondoa Changamoto zinazotokana na ajali za baharini na nchi kavu na kufundisha mbinu na uzamiaji na uokoziPOBOX 4118
0777 487 407 zanzibarzaredtec@yahoo.com
2153 OF 21/5/2013Omar Mohd Ali
169ZAMEA - Zanzibar Monitoring and Evaluation Association Kutoa elimu juu ya ya ufuatiliaji na tathmini kwa miradi yote ya maendeleo kwa wananchi inayotaka kuanzishwa hapa nchini na sekta nyengine zote.170 Zanzibar
0777 435 920
0777 415 462
zameazbar@yahoo.com
Unguja
540 of 15.02.2008Ms. Salma Aboud
170ZIRPP – Zanzibar Institute for research and Public Policy To bring together the scattered Zanzibari Human Resource with the objective of building a sustainable environment for research–to–policy activities and make a direct contribution to the development of ZanzibarP.O. Box 4523 Znz
024 223 8474
0242 238 475

zirpp@googlegroups.com
www.zirpo.wordpress.com
Unguja / Pemba
714 of 25.03.2009Mr. Jumbe S. Ibrahim
171JEMZA – Jumuiya ya Kupambana na Majanga Zanzibar Kuhakikisha wazanzibari wote wanelewa umuhimu wa kujikinga, kudhibiti, na kupambana na majanga kwa mbinu za kitaalamu na kuepukana na madhara na mazingira hatarishi. S.L.P 4162
0773 405 554
0773 309 970
0777 868 293
West
907 of 04.02.2011Ms. Fatma M. Nassor
172UMAKAMU – Umoja wa Maendeleo ya Kaskazini Mtende Kushiriki katika maendele kwa wananchi wa Kaskazini Mtende.2096 Zanzibar
0777 411 018
0714 554 690
Unguja
Mr. Ameir
173Kamati ya maendeleo shehiya ya kilimaniKushajiisha wana shehiya waweze kuchangia shughuli za maendeleo pamoja na kubuni miradi ya maendeleo 2.kutegemea na haja iliyopo na na kwa wakati unao husikaC/O POBOX 573
0777466349
kil@hotmail.com
371 of 21/9/2005Juma Hassan lila
174UMATU- umoja wa maendeleo watu wa tumbatuKuleta maendeleo kwa jamii ya tumbatu katika nyanja za kija mii kiuchumi na kiutamaduni kwa lengo la kuinua hali za maisha za watumbatuP.O.BOX 2108
0777 872 083
0777 859 487
0773 871 056
251 of 22/9/2003Kombo omar H
aji
175JUMAWAKI – Jumuiya ya maendeleo ya wananchi wa kivungeKuhamasisha wananchi ili kuinua kiwango chhha uchhummi na hali bora ya maisha kwa wananchi wa kivunge0773 206 877
0777 450 905
124 of 8/1/2001Khamis Adam Khamis
176JUMAJIFU – jumuiya ya maendeleo jimbo la fuonikuimarisha elimu katika ngazi zote hadi vyuo vikuuP.O.BOX 487
0777 498 197
0773 510 938
899 OF 27/1/2011Khadija Ame Haji
177ASEDO- Amani social economic development Kuhamasisha wannanchi jjuu ya suala la kujiletea maendeleo ya kielimu kijjammii nna kiuchumi kwa wakaazi wa zanzibarP.O.BOX 1339
0778 008 866
0773 211 694
0777 486 905
943 of 5/4/2011Salum omar shomari
178JUDAKU – jumuiya ya daawa na kusaidianaKubuuni mikakati ya kuwawezesha na kuwasaidia watoto yatima na wajane ambao wanaishi katika hali mbaya za kiuchumi na maisha kwa jumlaP.O.BOX 421
0773 186 781
0777 840 892
judaku@yahoo.co.uk
865 of 29/3/2011Salim Abdalla Salim
179Mfuko wa maendeleo tumbatu chwakaKuwasaidia vijanna kupambana nna tatizo la ajira kwa kuwapa ushauri juu ya njia, mbinu au hata mitaji kama chanzo cha ajira0773 928 273
0777 677 908
0773 127 095
755 OF 16/9/2009mwalimu Gora Haji
180UMST – Umoja wa maendeleo Shehia ya Tunduni. Kuwa na umoja wa hiari utakaowajumuisha wananchi wa shehia ya Tunduni kwa madhumuni ya kuwasogezea wananchi maendeleo.
1707 Zanzibar
0777 470 946
0777 474 996
tunduni@yahoo.com Unguja Central
477 of 11.05.2007Mr. Ali M. Juma
181JUWAMISA-jumuiya ya wauza mitumba saateni zanzibarKuwakusanya wauza mitumba wote wa eneo la saateni kwa madhumuni ya kusimamia maslahi yaoP.O.BOX 1659
0776 663 880
754 of 14/9/2009Abdalla Salum Juma
182ZACETOD – zanzibar association community empowerment through turism development initiatives To alliviate povety by improving lifeHood to community in unguja and pemba by conducting diffrent activities in turism sectorP.O.BOX 52
0774 014 210
0655 511 391
0773 936 327
1064 OF 18/4/2012Mr Abdalla Suleiman
183Umuza- umoja wa madereva na mmatingo zanzibarKuwaunganisha na kuwakutanisha madereva na utingo walioko zanzibar bila ya kujali dini zao itikadi zao za kisiasa au kabila zao0773 366 715
0777 428 184
854 of 26/8/2010Maulid Mgeni

Themmatic area
184MWADES- mchangani wadi development societyKuendeleza mazingira ya mchangani yawe katika hali safi na yenye kuridhishaP.O.BOX 3985
0777 519 496
0779 890 169
mwadessociety@yahoo.com
788 of 10/2/2010Asha Juma kombo
185JUMUIYA YA MAENDELEO YA WATU WA MTENDEkuhamasisha wannanchi wa shehia ya mtende pamoja na wanachama wote wa jukuiya kishiriki kikamilifu katika shughuli za kuwaletea maendeleo yaoP.O.BX 3172 ZANZIBAR
---------------
64 of 29/5/1998 Mgeni H Nassor
186MDO- mkwajuni developmment organisationKuhamasisha, kuimarisha na kukuza njia na mipango mbali mbali ya uchumi mfano uvuvi uchongaji uwashi ushoni na biashara kilimo elimu, utalii na shughhuli nyengine yoyote inayokubalika kisheria 024 2231 759
0777 420 481
0776 042 680
0773 190 845
229 of 20/6/2003Maulid Nafasi Juma
187KIGUNDA –Kamati ya Mendeleo ya Shehia ya Kigunda Kuwahamasisha wananchi kushiriki katika shughuli za kiuchumi na maendeleo kwa lengo la kuinua kipato chao na hali bora za maisha - kigunda0777 853 055
0777 493 798
0777 496 284
kigunda@yahoo.co.uk
Unguja/ north
451 of 26.06.2006Mr. Sheha Makame Madina
188JMV – Jumuiya ya Mendeleo vitongoji 0777 969 401Ms. Fahdila Khamis Said
189JUMWAKI-Jumuiya ya maendeleo wadi ya kipangeKusaida kupunguza tatizo la ajira kwa wananchhi wa wadi ya kipange kaskazini ungujaP.O.BX2327
0773 917 844
0778 719 089
l.2429 of 01/9/2015Khamis Suleimman Ussi
190FDO – Fufuni Development Organization To promote standard of life to Fufuni peoples by execute development programs in collaboration with Government on matters relating to development2164 Zanzibar
0777 476 658
0777 434 760
bakjuma@hotmail.com
Pemba
335 OF 6/1/2005

Bakari A Juma
191UMATA – Umoja wa Maendeleo Tasini (Mkoani Pemba) Kurahisisha maendeleo ya wanakijiji wa Tasini pamoja na jimbo zima la Mkanyageni, 1925
Zanzibar

0777 425 732
Pemba/ South
180 of 11.04.2002Mr. Said m. Abdullah
192NUCODEO – Nungwi constituency Development organization Kupanga na kuratibu shughuli za maendelo za jimbo la Nungwi zikiwemo elimu, Mazingira, afya, kipato kupunguza kasi ya kuenea maambukizi ya VVU, matumizi ya madawa ya kulevya, ukoefu wa ajira nocodeoumoja@yahoo.co.uk
0772 609 062
0777 276 830
Unguja
522 of 07.08.2007Mr. Wadi Pakacha
193
JUMATU – Jumuiya ya Maendeleo Tumbe 0773 107 426224 of 2002Omar Juma Seif
194MDS – Mkwajuni Development Society Kuleta karibu huduma za kijamii, kupambana na umaskini, madawa ya kulevya na maambukizi ya virusi vya ukimwi.0777 865 721
0777 473 833
0777 477 498
485 of 29.12.2006Mr. Sabour Machano Juma
195JUMWABA – Jumuiya ya Maendeleo ya Wananchi wa Banda maji.Kuhamasisha wananchi wa kushiriki katika shighuli za kiuchumi na maendeleo kwa njia ya kujitolea. Kwa lengo la kuinua hali za maisha na kuimarisha miundombinu
2782 Zanzibar

0773 523 464
0776 513 977
0773 350 782
499 of 21.03.2006Mr. Mussa Haji Khamis
196JUMAU – Jumuiya ya maendeleo ya Uwandani
0777 461 984226 of 2003Mr. Khamis Rashid Nassor
197MDO – Mkwajuni Development OrganizationKuwahamasisha wananchi wa kuondokana na umaskini kwa kukuza nji za uchumi na uhifadhi wa mazingira.0773 190 845
0776 042 680
North Unguja
229 of 20.06.2003
Mr. Maulid Nafasi Juma
198MISCO – Micheweni Social Seervices
199Jumuiya ya maendeleo ya watu wa Mangapwani Kuanziasha ari ya kujiletea maendeleo miongoni mwa wanakijiji kwa kujenga moyo wa kujitolea. 0772 048 036
0777 206 868 / 0777 910 288
591 of 21.02.2008Mr. Haji Machano Haji
200JODA - Jongowe Development Association (Tumbatu) Kuboresha maisha ya wanakiji wa jongowe katika nyanja zote za Kiuchumi, Kielimu, kijamii na kiutamaduni. 1291 Zanzibar
0773 228 279
0777 309 554
0777 470 635
joda@yahoo.com
Unguja Tumbatu
586 of 24.06.2008Mr. Hamza M. Hamza
201UWEMAJO – Umoja wa wenye Mashamba Jozani Kupata tija kutokana na mashamba yao na kutumia kipato hicho kwa maendeleo ya jamiiP.OBOX 3514 Zanzibar
0777 421 657
0776 082 794
uwemajo2004@yahoo.com
282 of 05.05.2004Mr. Rajab Omar Khatib
202NAHARAWANI – Jumuiya ya Maendeleo ya Naharawani 0777 421 297705 of 2009Mr. Khamis Masoud
203JUMADUBWE – Jumuiya ya Maendeleo Dunga Bweni Kuwaunganisha wananchi wa Shehia ya Dungabweni kuwa na Sauri ya Pamoja na na kuwawezesha kutambua na Kutatu matatizo waliyonayo kwa kutumia njia shirikishi. 0777 877 095
0777 457 194
0777 859 250
Unguja Central
491 of 18.01.2007Mr. Khamis Haji Mkasaba
204JUMUIYA YA MAENDELEO MANGAPWANNIKuanzisha ari ya kujileta maendeleo miongoni mwa wanakijiji kwa kujenga moyo wa kujitolea na kutumia nyezo zilizopo0777 879 917591 of 21/2/2005Haji Machanno Haji
205SEDO – Jumuiya ya Maendeleo ya Kiuchumi na Kijamii
Kuwaunganisha na kuwahamasisha wananchi katika kujiletea maendeleo ya kielimu, kijamii na kiuchumi katika jamii ya chumbuni. S.L.P 314
0773 185 560
0777 475 829
Unguja Urban
529 of 17.10.2008Ms. Hamida Juma Ally
206Kamati ya Maendeleo Shehia ya Kilimani Utumiaji mzuri wa rasilimali kwa kuwawezesha wanashehia kuchangia shughuli za mendeleo zikiwemo Elimu, Mazingira, Afya na mapambano dhidi ya UKIMWI. S.L.P 573 Zanzibar
0777 466 349
0777 417 837
371 of 21.09.2005Vuai Wadi Haji
207JUMAKI – Jumuiya ya Maendeleo Shehia ya Kibeni Kuhamasisha wananchi kuinua kiwango cha uchumi na hali bora ya maisha na kuwahamasisha kuleta maendeleo ya ustawi wa jamii, ikiwemo Elimu na Utamaduni.0777 491 625
0776 042 680
0777 493 907
North Unguja
648 of 20.08.2008Mr. Mbuga M. Omar
208TASOP – Tumbatu Association for Social Promotion Kutoa Elimu ya Afya na Mazingira na kusimamia ustawi wa watue wenye mahitaji maalum kama Watoto, Waathirika wa VVU / UKIMWI, Mayatima, Watu wenye ulemavu, wazee na VijanaP. O. Box 1443
0777 124 969 /0773 658 881
North Unguja
607 of 28.03.2008Mr. Kheir M. Juma
209JUMASDI – Jumuiya ya maendeleo ya Jimbo la Dimani Kujenga uwezo wa jamii vikundi vya michezo, ujasiriamali, afya, mazingira nk. Kwa jaili ya kuchangia harakati za kupunguza umaskini na kuimarisha utawala bora. P.O.Box 4054
0777 883 890
West District
88 of 11.03.1999Mr. Abdulla Khatib Ahmed
210JMWKM – Jumuiya ya Maendeleo ya Watu wa Kiuyu Minungwini Kuleta maendeleo makubwa katika nyanja zote za Kijamii Kiuchumi na Kielimu katika kijiji cha Kiuyu Minungwini, P.O.Box.

0777 427 078
0776 045 040
Urban
637 of 30.07.2008Mr. Khamis Abdallah Juma
211KISAMOCO – Kikobweni Saemaul Movement Committee Kuwaunganisha Wananchi wa Kikobweni ili kuwa na sauti ya pamoja katika kujiletea maendeleo yao. 0773 126 579
0778 505 600 Kaskazini Unguja
987 of 19.07.2011Ms. Saada Daud
Ali
212JUMWAKA – Jumuiya ya Maendeleo ya watu wa Kangagani Kupiga vita adui wakuu wa jamii ambao ni njaa, Ujinga, Maradhi na Umaskini. P.O.Box 353 Zanzibar
0777 869 527
jumwaka010@gmail.com
Pemba
906 of 29.03.2011Mr. Sheikh Ali Sheikh
213JUMANDA – Jumuiya ya Maendeleo ya Watu wa Ndaambani. Kuhamasisha wananchi wa Kijiji cha Ndaambani pamoja na wanachama wote wa Jumuiya kushiriki kikamilifu katika shughuli za maendeleo yao. P.O.Box 2623
0777 476 193
0777 429 808
0777 407 799
jumandandaambani@yahoo.com
West
1067 of 28.12.2011Mr. Mussa Abdulrab Fadhil
214UMASHEKWA – Umoja wa Maendeleo Shehia ya Kwahani Kuwasogezea maendeo wananchi wa kwahani kwa kushirikiana na Serikali. P.O.Box 203
0778 116 231
0777 429 226
jumakwa@hotmail.com
kwahani2011@yahoo.com
979 of 05/07.2011Mr. Khamis Ali Khamis
215SADEO – Safari Development Organization Kukuza na Kuendeleza matumizi endelevu ya uvuvi, kilimo, utalii, afya, elimu, utamaduni, na mazingira. S.L.P 2505 Zanzibar
0776 115 241
0773 651 863
safaridevo@gmail.com
North B
914 of 02.06.2011Mr. Nassor M. Nassor
216JUMACHO – Jumuiya ya Maendeleo Chokocho 0776 642 137629 of 2008Shaali Makame
217RADEA – Rahaleo Development Association

Kuimarisha uhusiano na umoja miongoni mwa makundi mbalimbali ya watu kwa kujiunga pamoja ili kurahisisha upatikanaji wa nyezno, mitaji na sauti ya pamoja katika kutatua matatizo yao. P.O.Box 4638
0777861 745
0772 679 638
radea2009@hotmail.com
778 of 18.12.2009Ms. Kidawa A. Khatib
218ZAMA- Zanzibar Maridhiano Association Kuendeleza dhamira njema ya maridhiano ya wazanzibari na kukuza mashirikiano, upendo na kuwaunganisha Wazanzibari wote ndani na nje. 0777 435 376
0713 718 205
za-ma@hotmail.com
930 of 23.03.2011Mr. Shaaban Iddi Ame
219CHUMATO – Muungano wa Chambani –Usanga – mátele na Tondooni 0777 426 814
0773 209 598
353 of 2005Mr. Mkubwa Abdulrahman
220GODA – Jumuiya ya Maendeleo Gomani Kusaidia jamii ya Tumbatu katika mapambanodhidi ya Umaskinina kukuza Uchumi wa jamii. S.L.P 1578 Zanzibar
0773 758 540
0777 874 329
goda@yahoo.com
937 of 08.04.2011Mr. Makame P. Khamis
221MGS – Mwanyanya Green Society Utunzaji wa mazingira na kukuza Ustawi wa jamii. P. O.Box2618
0777 454 017
mgreensociety@yahoo.com
2020 of 04.07.2012Mr. Haji Soud Mzee
222KIDEO – umuiya ya Maendeleo Kuingoni 0773 146 563
0777 451 001
Mr. Mohammed Omar
223KAMATAZA – Kamati ya Maendeleo Shehia ya tazariKuhamasisha wananchi kujiunga pamoj ana kuleta maendelo yao binafsi na kuimarisha ustawi wa jamii S.L.P. 97 Mahonda Zanzibar
0777 879 502
0773 060 507
480 of 19.12.2006Mr. Machano Ame Machano
224FDO – fufuni Development Organization 0777 413 695335 of 2005Saleh Ngwali Johari
225TUJIPE – Tumaini Jipya Pemba 0773 209 598Ali Suleiman Khamis
226NORECSONET – Matandao wa Asasi za Kiraia Kaskazini Unguja Kuweka na Kusimamia mazingira mazuri kwa wanachama wake kupitia kufanya Utafiti, kubadilishana habari, kujenga na kuendeza uwezo wa wanachama ili kunyanyua hali ya Uchumi pamoja na kuchochea maendeleo katika jamii. P.O.Box 2385
0777 431 613
0776 465 255
0777 846 401
norecsonet@yahoo.com
Kaskazini Unguja
804 of 06.04.2010Mr. Ali Shauri Ali
227KIDA-kidoti development associationkutatua baadhi ya changamoto zinazo wakabili vijana katika maeneo ya shehia ya kidoti na shehia jirani0778091115
Kidotidevelopment@gmail.com
l. 2617 of 2017ALI HAJI kHAMIS
228VCOE: village community enterpreneurs organisationkuimarisha nguvu za jumuiya kupitia uundaji vikundi vidogo vidogo vya wajasiriamaliVicoentre@gmail.com
+225654292725
L. 2668 OF 26/5/2016
MODEST D. HASSAN
229VOZAC: the voice of zanzibar childrento encorage establish foster develop extend and regulate child right advocacy and recreation within zanzibar and united republic of tanzaniaP.O.BOX 4686 ZANZIBAR
0776504979/0777475346
L. 2616 of 15/02/2016Nasir Amour Makame
230YOWDA - JUMUIYA YA VIJANA WANAWAKE NA MAENDELEO kuwa na vijana waliohuru kimawazo na walio naajira katika kuleta maendeleo endelevu kwa jamii iliyo tuzunguka0777 818 7802147 of 7/5/2017Khamis h. khamis
231GLF - GREEN LIGHT FOUNDATIONTo encourage, support, mobilize and motivate student and teachers in the form of schools visits schools exchange programs, awards and prizes giving providing scholarship providing loans and grants, conducting training and other assistance as may be requiredP.O.BOX 2855
0774 101 228
0774 130 393
L. 2106 OF 16TH
JANUARY 2013
MR. RASHID MOH’D RASHID
Close Menu